Personeelsadministratie

Uw bedrijf groeit en u heeft personeel nodig om de bedrijfsvoering naar wens te laten verlopen. Als u personeel aanneemt, komt daar meer bij kijken dan alleen de juiste persoon vinden.

Verplichtingen

Met personeel in dienst krijgt u te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld Loonheffing betalen, premies voor de werknemersverzekeringen afdragen en een loonadministratie bijhouden.

Ter ondersteuning van deze verplichtingen bieden wij u:

  • Opzetten van de personeelsadministratie
  • Verzorging van salarisberekeningen en jaaropgaven
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Indienen van ziek- en herstelmeldingen
  • Aangifte loonheffing
  • Aangifte afdracht pensioenpremies e.d.